BGIRL - Be Beautiful, Briliant, Brave & Bossy

Phụ nữ dù ở trạng thái cơ thể nào cũng nên dũng cảm (BRAVE) vượt qua những định kiến cổ hủ, làm chủ cuộc sống (BOSSY), luôn xinh đẹp và tỏa sáng (BEAUTIFUL/BRILIANT).

💋 Đây chính là hình ảnh BGIRL muốn xây dựng cho khách hàng của mình!

New Arrival