Điều khoản dịch vụ

Khi Quý khách hàng truy cập vào website https://www.bgirl.vn nghĩa là Quý khách đồng ý với các điều khoản này. BGirl có quyền thay đổi, thêm/bớt bất kỳ điều khoản mua bán vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi Quý khách tiếp tục sử dụng https://www.bgirl.vn sau khi các thay đổi được đăng tải nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại BGirl.vn. Trong trường hợp Quý khách nhập sai thông tin trên trang https://www.bgirl.vn, BGirl có quyền từ chối thực hiện giao dịch. 

BGirl.vn có quyền từ chối/hủy đơn hàng vì bất kỳ lý do liên quan đến lỗi kỹ thuật hoặc hệ thống vào bất kỳ lúc nào. Trường hợp sản phẩm hiển thị sai giá trên trang https://www.bgirl.vn, tùy trường hợp BGirl sẽ liên hệ hướng dẫn thay đổi hoặc hủy đơn hàng cho Quý khách. BGirl có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đã xác nhận hoặc đã thanh toán.

Cám ơn Quý Khách!