Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân và thông tin giao dịch trực tuyến của Quý Khách trên https://www.bgirl.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin tại BGirl.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý Khách trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.

BGirl cam kết không sử dụng, không chuyển giao hay cung cấp cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép của Quý Khách. Trong trường hợp máy chủ bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, BGirl sẽ thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý và thông báo cho Quý Khách được biết.

Quý Khách cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…. để đăng ký thành viên hay mua sản phẩm trên https://www.bgirl.vn. BGirl sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Quý Khách nếu thông tin Quý Khách cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.

Cám ơn Quý Khách!